عکس روز
آب و هوا
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime
 

جدول زمانبندی دومین کنگره و اولین جشنواره ی دستاورد های

روانشناسی صنعتی وسازمانی

( سه شنبه ، مورخ 3/12/1389، تالار امیرکبیر)

زمانبندی

برنامه های اجرایی

8-10

افتتاحیه

10-10/15

پذیرایی

10/15-12/30

ارائه ی مقالات

12/30-13/45

ناهار و نماز

13/45-15/30

ارائه ی مقالات

15/30-15/45

پذیرایی

15/45-17/40

ارائه ی مقالات

 

لیست مقالات دومین کنگره دو سالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی ایران جهت ارائه

(مورخ 3/12/1389 ):

 

ردیف

مقالات

زمانبندی

1

جایگاه مفهومی و نظری عملکرد شغلی (حسین شکرکن)

10/30الی 45/10

2

عوامل درون سازمانی مرتبط با فرسودگی شغلی درکارگران کارخانه های نساجی درتهران  (محمود ساعتچی)

 

10/50الی 05/11

3

بررسی روابط ساده وچندگانه متغیرهای توانمندسازی روان شناختی، مالکیت روان شناختی با انگیزش شغلی در کارکنان صنایع فولاد اهواز (عبدالزهرا نعامی، فاطمه آذرنوش، فضل الله شناور، فرشته امین )

 

11/10الی 25/11

4

نیاز به عدالت متغیری مفقود درپیوند بین اخلاق گرایی مدیران با رضایت شغلی (محسن گل پرور ، امین برازنده)

11/30 الی45/11

5

وجدانگرایی به عنوان تعدیل کننده رابطه استرس شغلی ورفتارهای انحرافی سازمان (هادی فرهادی ، علی مهداد)

11/50الی 05/12

6

بررسی عوامل موثر برفرسودگی شغلی معلمان سازمان آموزش وپرورش بوشهر (فوزیه حسینی طباطبائی، ملک محمد قدیمی مقدم)

12/10الی 25/12

7

ادراک کارکنان زن از رابطه ی ابعاد روان شناختی شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران با اختلالات عملکردی مدیران(فاطمه فاضلی، حمید رضا عریضی، حسین سماواتیان)

 

14الی15/14

8

بررسی رابطه ساده وچندگانه عدالت سازمانی ادراک شده با رفتار مدنی سازمانی درکارکنان یکی از مراکز دولتی استان تهران(شیما مرتضوی)

14/20الی35/14

9

رابطه حمایت سازمانی، رضایت شغلی وتعهد سازمانی با عملکرد شغلی درمدیران بومی وغیر بومی سازمانهای دولتی استان گیلان (ایرج شاکری نیا، ابوالقاسم نوری، حمید رضا عریضی، حسین مولوی)

 

14/40الی 55/14

10

رابطه ی روان رنجوری سازمانی ادراک شده با سابقه کاری کارکنان یک شرکت تولیدی/صنعتی

(علیرضا سوادکوهی ، منوچهر کامکار، حسین سماواتیان) 

 

15 الی15/15

11

مقایسه رفتارهای شهروندی سازمانی در میان مدیران و معلمان مدارس راهنمایی شهر اصفهان

(مریم بازرگانی، اصغر آقایی، علی مهداد)

 

16 الی 15/16

12

رابطۀ بین جایگاه مهار شغلی، خودکارآمدی و عزت نفس با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان و همکاران درکارکنان یک سازمان خدماتی (محمد رضا غفوری ، سروره خاکسار، عبدالزهرا نعامی)

 

16/20الی 35/16

13

الگوی معادلات ساختاری روابط بین ویژگی های شخصیتی، وفاداری، رضایت و اعتماد به مدرسه با تعهد دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس غیر دولتی شهر اصفهان (محمدعلی نادی، میترا محمدی)

 

16/40الی 55/16

14

رابطه ویژگی های شخصیتی وسرسختی روانشناختی با استرس شغلی پرستاران بیمارستانهای دولتی شیراز درسال 1389(سیروس سروقد، سارا مستغنی)

 

17الی 15/17

15

پیش بینی، شادکامی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه چهار براساس انواع تعهد سازمانی (منوچهر کامکار، سعید لندران اصفهانی)

17/20الی 35/17

 

جدول زمانبندی دومین کنگره و اولین جشنواره ی دستاوردهای

روانشناسی صنعتی وسازمانی

( چهار شنبه ،مورخ 4/12/1389، تالار امیرکبیر)

 

زمانبندی

برنامه های اجرایی

8-10/15

ارائه ی مقالات

10/15-10/30

پذیرایی

10/30-11/50

ارائه ی مقالات

11/50-12/50

نشست

12/50-13/45

ناهار و نماز

13/45-16/10

ارائه ی مقالات

16/10-16/30

پذیرایی

16/30-18

اختتامیه

 

لیست مقالات مقالات دومین کنگره دو سالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی ایران پذیرفته شده جهت ارائه

(مورخ 4/12/1389 ):

 

 

ردیف

 

 

مقالات

 

زمانبندی

1

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی ادراک شده کارکنان در اداره امور شعب بانک ملی اصفهان (سید حمید آتش پور ، سید پیمان رحیمی نژاد ، سید مهرداد حسینی ، سید محمد رضا صمصام شریعت)

 

8/30الی 45/8

2

پیوند میان تقاضاهای شغلی با فرسودگی شغلی: نگاهی برنقش منابع شغلی از دیدگاه یک مدل تعامل گرا (محسن گل پرور، زهرا ادیبی، محمد رضا مصاحبی)

 

 

8/50الی 05/9

3

تحلیل عاملی تأییدی تحلیل رفتگی شغلی وارتباط آن با رضایت شغلی درکارکنان زندان همدان (مهدی نامداری پژمان ، سیروس قنبری، علیرضا نیازی)

 

 

9/10الی 25/9

4

رابطه حیطه های انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی با عملکرد شغلی درکارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان (عبدالزهرا نعامی، صالحه پیریایی)

 

 

9/30الی 45/9

5

مدل ارتقاء رفتارهای مدنی/سازمانی از طریق قرار داد روانی، رضایت شغلی وتعهد سازمانی (محسن گل پرور، سمیه بلالی دهکری)

 

 

9/50الی 05/10

6

رابطه بین فشارزاهای سازمانی با میل به ماندن درشغل کارکنان شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری(محسن پرتو، ابوالقاسم نوری، علی مهداد)

 

 

10/30الی 45/10

7

نگاهی نوین به نقش سبک های دلبستگی درمحیط های سازمانی وکاری مطالعه موردی پیوند بین رهبری اخلاقی وستمگرانه با سرمایه روانی (محسن گل پرور، زهرا واثقی)

 

 

10/50الی 05/11

8

مقایسه ادراک خویشتن (حرمت نفس ، خویشتن پذیری) وسازگاری اجتماعی کارکنان زن ومرد شرکت ملی حفاری ایران (علیرضا حیدری ، رویا مشاک، معصومه دهدشتی لسانی)

 

 

11/10الی 25/11

9

سبک های مدیریت تعارض تعدیل کننده رابطه بین تعارض با سرپرست وهمکاران با رفتارهای مقابله ای ؛ مطالعه موردی زنان پرستار(محسن گل پرور، زهرا واثقی)

 

11/30الی 45/11

10

بررسی سطح توانمندی روانشناسی کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان (سعید صالحی زاده، اکبر اعتباریان، مژگان عارفی )

14 الی 15/14

11

نقش مؤلفه های جو اخلاقی سازمان بررفتارهای انحرافی ورفتارهای مدنی سازمانی: برخی پارادوکسها وپیش بینی ها (محسن گل پرور، سمیه علیمردانی ، اصغر آقایی)

 

14/20الی 35/14

12

بررسی ومقایسه میزان تحول پذیری دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری (ملک محمد قدیمی مقدم، فوزیه حسینی طباطبایی)

 

14/40الی 55/14

13

رابطه کیفیت زندگی کاری وتعهد سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ودزفول (علیرضا حیدری ، رویا مشاک، زینب عباس زاده)

 

15 الی 15/15

14

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با فشار روانی وعملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی (هاجر براتی ، اکرم براتی)

 

15/20الی 35/15

15

 رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی وتعارض بین فردی درمحیط کار (سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی، کیومرث بشلیده)

 

15/40الی 05/16

 

 
۱۴۰۰/۶/۲۸
width=150
تعداد بازدیدکنندگان
تعداد بازدیدکنندگان امروز 6
تعداد بازدیدکنندگان دیروز 11
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 41222
تعداد کاربران بر خط 122
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal